37. Предпазител за дърводелски машини

Описание

Продуктът е от пластмаса. Наличните му размери са следните: B=150; L do 600. Предпазва от нараняване от дърводелската машина